Missionstatement

Stichting Transformed wil een invloedrijke, relevante en dynamische beweging zijn in Twente om transformatie te bewerkstelligen in het leven van jongeren door de kracht van de Heilige Geest.
Alleen Jezus Christus kan herstel, waarde en bestemming in God de Vader geven.


Uitleg van het statement
Invloedrijk
: Transformed wil invloed hebben in levens van jongeren, dat wat wij ondernemen moet impact hebben. We doen de dingen niet zomaar.
Relevant
: Transformed is eigentijds en in de onderwerpen die wij behandelen dient het aan te sluiten op de belevingswereld van deze tijd.
Dynamische beweging
: Transformed wil ‘een beweging in beweging zijn?’. Niet stug en conservatief, maar open en bereid om kritisch te evalueren en waar nodig bij te stellen.
Twente
: Onze eerste focus in de activiteiten die wij doen ondernemen is gericht op de omgeving Twente. Maar ook jongeren uit andere landsdelen zijn uiteraard welkom!
Transformatie
: Het gaat bij ons ten diepste om verandering in levens van jongeren. Verandering is bekering, levensheiliging, een andere focus krijgen op het leven.
Heilige Geest
: Transformed gelooft dat werkelijke verandering alleen mogelijk is door de Heilige Geest. Hij is de Plaatsvervanger van Jezus op aarde en maakt het leven uit Jezus mogelijk.
Alleen Jezus
: Alleen Jezus. Hij is degene die door kruis en opstanding de weg naar God de Vader heeft geopend.
Herstel, waarde en bestemming
: Dit is wat Jezus ons wil geven in ons leven. Herstel in de relatie met God door vergeving. Waarde omdat Hij voor ons gestorven is en we daardoor gerechtvaardigd worden. Bestemming, omdat Hij een persoonlijk plan voor ons leven heeft.
in God de Vader
: God zelf, de schepper van hemel en aarde is door het werk van Jezus aan het kruis een Vader voor hen die Jezus aanvaard hebben in hun leven. Als wij God mogen leren kennen als Vader zijn wij terecht bij de Bron van ons leven.