ANBI Gegevens Stichting Transformed

Stichting Transformed is een non profitorganisatie zonder winstoogmerk.
De volgende informatie zijn wij wettelijk verplicht om te publiceren.

Stichting Transformed
Statutair gezeteld in Rijssen
kantoor en postadres: Gildenweg 8b, 7641 AZ WIERDEN
RSIN/Fiscaalnummer: 814820864
KvK: 08127866

Stichting Transformed is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit houdt in dat Stichting Transformed zich voor 90% of meer, inzet voor het algemeen nut, zoals beschreven staat in onze statuten. Hier kunt u meer voorwaarden lezen waar een ANBI Instelling zich vanuit de rijksoverheid aan moet houden.
Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar bij de belasting.

Stichting Transformed is afhankelijk van giften en heeft geen medewerkers in vaste dienst.  Bestuurders worden niet financieel beloond voor bestuurlijke taken.

De belastingdienst verplicht ANBI instellingen om in het kader van transparantie een aantal gegevens openbaar te maken via internet.

Hier kunt u onze statuten vinden.
Hier kunt u het meerjarenplan 2018-2022 vinden
Hier kunt u het jaarverslag en jaarrekening 2018 vinden